Dla firm i operatorów

Niniejszy cennik jest ofertą handlową obowiązującą od 01.01.2018. Zagadnienia nieuregulowane w niniejszym cenniku są ustalane indywidualnie.

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto.

UWAGA! Do podłączenia do sieci nie jest potrzebna linia telefoniczna i opłacanie abonamentu telefonicznego.

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

Wszystkie transmisyjne urządzenia są własnością NSNet. Nie stosujemy urządzeń abonenta.

Cena łączy symetrycznych do Internetu

Umowa na czas nieokreślony, z minimalnym czasem trwania 12 miesięcy. Użytkowy numer IP z klasy publicznej, możliwa obsługa domen na serwerach DNS należących do NSNet. Dostęp jest objęty backupem łączy zewnętrznych.

Łącze posiada określone SLA:

 • dostępność łącza na poziomie co najmniej 98% kwartalnie
 • czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych,  niedziele i święta - 24 godziny
 • pasmo gwarantowane CIR = 50% EIR
 • wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 1440 pps na każdy 1Mb CIR.
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 20/20Mb/s
w cenie: 1 stały publiczny adres IP z klasy 213.199.195.0/24, rev DNS
269,00 zł / miesiąc
Dodatkowy adres IP z klasy 213.199.195.0/24 15,00 zł / miesiąc
Dodatkowy wpis DNS lub rev DNS 15,00 zł / miesiąc
   
Jednorazowa opłata podłączeniowa dostępu symetrycznego wg. poniesionych kosztów (przeciętnie 100-400zł netto)
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny większy niż 20Mb/s obowiązują ustalenia umowne

Oferta dostępu symetrycznego do Internetu jest realizowana w całości przez NSNet, traktem cyfrowym przewodowym lub radiolinią 5GHz lub 60GHz.

Podane ceny zwierają koszt traktu do abonenta.

Cena symetrycznych traktów cyfrowych w sieci NSNet (transmisja danych pomiędzy oddziałami firmy, monitoring, itp.)

Umowa na czas nieokreślony, z minimalnym czasem trwania 12 miesięcy, użytkowe nr IP z klasy niepublicznej.

Łącze posiada określone SLA:

 • dostępność łącza na poziomie co najmniej 99% miesięcznie
 • czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych, w niedziele i święta - 24 godzin
 • pasmo gwarantowane CIR = 100% EIR
 • wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 720 pps na każdy 1Mb CIR.
Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci: wg. kosztów
Miesięczny abonament za trakt cyfrowy za każdy 10Mb/s: 59,00 zł / 1 km
Miesięczny abonament za trakt cyfrowy za każde 50Mb/s: 250,00 zł / 1 km

Podana cena obowiązuje za każdy rozpoczęty kilometr, mierzony w lini prostej, pomiędzy lokalizacjami abonenta.

NSNet zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji traktu cyfrowego bez podania przyczyn.

Internet dla przedsiębiorstw - dostęp podstawowy DSFa

Bez miesięcznego limitu danych, umowa na czas nieokreślony. Dostęp jest realizowany w technologii
NAT 1:1. Dostęp nie jest objęty backupem łączy zewnętrznych.

Łącze posiada określone SLA:

 • dostępność łącza na poziomie co najmniej 97% kwartalnie
 • czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych - w niedziele i święta - 24 godziny
 • pasmo gwarantowane CIR = 15% EIR
 • wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 720 pps na każdy 1Mb CIR.
Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci: wg. kosztów (zazwyczaj 100-300zł netto)
Zwielokrotnienie prędkości łącza podstawowego : nieodpłatnie
Miesięczny abonament za łącze podstawowe: 59,00 zł
Zwiększenie prędkości 2x 59,00 zł
   
Zwiększenie prędkości 3x i więcej obowiązują ustalenia umowne

Prędkość łącza:

 • z Internetu - prędkość dostępu do 25Mb/s
 • do Internetu - prędkość dostępu do 12Mb/s

Internet dla przedsiębiorstw - dostęp podstawowy DSFb

Bez miesięcznego limitu danych, umowa na czas nieokreślony. Dostęp jest realizowany w technologii
NAT 1:1. Dostęp nie jest objęty backupem łączy zewnętrznych.

Łącze posiada określone SLA:

 • dostępność łącza na poziomie co najmniej 97% kwartalnie
 • czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych - w niedziele i święta - 24 godziny
 • pasmo gwarantowane CIR = 15% EIR
 • wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 720 pps na każdy 1Mb CIR.
Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci: wg. kosztów (zazwyczaj 100-300zł netto)
Miesięczny abonament za łącze podstawowe: 59,00 zł

W cenie 1 stały publiczny adres IP z klasy 213.199.195.0/24, rev DNS; dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy w celu umożliwienia zdalnej pracy.

Prędkość łącza:

 • z Internetu - prędkość dostępu do 16Mb/s
 • do Internetu - prędkość dostępu do 8Mb/s

Internet dla mikroprzedsiębiorstw - dostęp podstawowy mDSF

Bez miesięcznego limitu danych, umowa na czas nieokreślony. Dostęp jest realizowany w technologii
NAT 1:1. Dostęp nie jest objęty backupem łączy zewnętrznych.

Łącze posiada określone SLA:

 • dostępność łącza na poziomie co najmniej 97% kwartalnie
 • czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych - w niedziele i święta - 24 godziny
 • pasmo gwarantowane CIR = 15% EIR
 • wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 720 pps na każdy 1Mb CIR.
Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci: wg. kosztów (zazwyczaj 100-300zł netto)
Miesięczny abonament za łącze podstawowe: 44,64 zł (54,90 brutto)

Prędkość łącza:

 • z Internetu - prędkość dostępu do 16Mb/s
 • do Internetu - prędkość dostępu do 8Mb/s