Dla instytucji

Oferta internetowa

Niniejszy cennik jest ofertą handlową obowiązującą od 01.01.2007. Zagadnienia nieuregulowane w niniejszym cenniku są ustalane indywidualnie. Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto.


UWAGA! Do podłączenia do sieci nie jest potrzebna linia telefoniczna i opłacanie abonentu telefonicznego.

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

Ceny stałego dostępu do sieci transmisji danych dla instytucji

(bez miesięcznego limitu danych, umowa na czas nieokreslony)

Dostępność łącza na poziomie co najmniej 98% miesięcznie;
czas usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych, w niedziele i święta - 48 godzin.

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci za stanowisko: wg. kosztów
Miesięczny abonament za stanowisko: 10,00 zł

Podstawowe parametry pracy łącza abonenckiego:

  • w obrębie sieci - prędkość maksymalna do 10Mb/s

Sumarycznie na każde stanowisko:

  • z Internetu - prędkość maksymalna do 60 kb/s
  • do Internetu - prędkość maksymalna do 37 kb/s

Ceny stałego dostępu do Internetu dla instytucji oświatowych i edukacyjnych

(bez miesięcznego limitu danych, umowa na czas nieokreslony)

Dostępność łącza na poziomie co najmniej 96% miesięcznie;
czas usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych, w niedziele i święta - 48 godzin.

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci za stanowisko: wg. kosztów
Miesięczny abonament za stanowisko administracyjne: 8,20 zł (10,00 zł brutto
Miesięczny abonament za stanowisko w szkolnej pracowni komputerowej: 0,82 zł (1,00 zł brutto)

Podstawowe parametry pracy łącza abonenckiego:

  • w obrębie sieci - prędkość maksymalna do 10Mb/s

Sumarycznie na każde stanowisko administracyjne:

  • z Internetu - prędkość maksymalna do 60 kb/s
  • do Internetu - prędkość maksymalna do 37 kb/s

Sumarycznie na każde stanowisko w pracowni komputerowej:

  • z Internetu - prędkość maksymalna do 25,6 kb/s
  • do Internetu - prędkość maksymalna do 12,8 kb/s