Dla osób prywatnych

Niniejszy cennik jest ofertą handlową na dostęp do Internetu obowiązującą od 01.03.2013. Zagadnienia nieuregulowane w niniejszym cenniku są ustalane indywidualnie.

Do podłączenia Internetu nie jest potrzebna linia telefoniczna oraz opłacanie abonamentu telefonicznego

Posiadamy ogromną rzeszę abonentów prywatnych oraz zapewniamy dostęp do Internetu dla większości małych i dużych firm z terenu gminy i powiatu.

Za nami stoi autentyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Dostarczamy bardzo dobry Internet za niską cenę. Internet stale rozwijany i przyśpieszany - oparty o sieci światłowodowe i nowoczesne radiolinie

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

Dla osób przechodzących od innych operatorów opłata instalacyjna wynosi:

 • 1,22 zł - dołączenie przewodowe
 • obniżka 100 zł w opłacie za podłaczenie bezprzewodowe
  pod warunkiem dostarczenia kopii faktury VAT innego operatora, za dostęp do Internetu, z poprzedniego miesiąca.
 • dla dostępów bezprzewodowych - o ile są możliwości techniczne do podłączenia

Każdy abonent ma stały, indywidualny IP zewnętrzny (publiczny) bez dodatkowych opłat

Zamówienia, zawierające: imię, nazwisko (nazwę), adres nr tel. oraz treść, z której można jednoznacznie wywnioskować, że chodzi o zainstalowanie dostępu do Internetu, opatrzone własnoręcznym podpisem, można dostarczać do NSNet pocztą lub wrzucić do skrzynki na listy, znajdującej się na drzwiach siedziby - Nowa Sarzyna ul. Kopernika 1.

Ceny stałego dostępu do Internetu dla osób prywatnych

Bez miesięcznego limitu danych, umowa na czas nieokreślony.

Łącza posiada określone SLA:

 • dostępność łącza na poziomie co najmniej 96% miesięcznie
 • czas usunięcia awarii do 48 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych, w niedziele i święta - 72 godziny
 • pasmo gwarantowane CIR = 10% EIR

Opłata instalacyjna zawiera: zamontowanie karty sieciowej wraz z pierwszą konfiguracją komputera do pracy w sieci i krótkim instruktażem, z zastrzeżeniem, że komputer musi być sprawny i posiadać poprawnie działający system operacyjny. W ramach abonamentu: administracyjne konto e-mail, konto www, ftp.

Dostęp w technologii przewodowej (ethernet 100Mb/s, 1Gb/s)

Czas realizacji, od momentu pisemnego zgłoszenia - przeciętnie do 10 dni roboczych. Minimalny czas trwania umowy - 6 miesięcy

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci (IEEE 802.3): 50,00 zł brutto
Miesięczny abonament: 49,90 zł brutto
Składniki abonamenentu:  
Opłata sieciowa stała 15,00 zł brutto
Opłata za dostęp do Internetu 34,90 zł brutto

* - gdy abonent nie posiada karty sieciowej, karta jest montowana

Podstawowe parametry pracy łącza abonenckiego:

 • do/z routera brzegowego = prędkość dołączenia: 100Mb/s, 1Gb/s
 • z Internetu = prędkość max do 100Mb/s
 • do Internetu = prędkość max do 25Mb/s

Dostęp w technologii bezprzewodowej (54Mb/s - 802.11a - 5GHz)

Czas realizacji, od momentu pisemnego zgłoszenia - przeciętnie do 14 dni roboczych. Montaż jest uzależniony od posiadanych, w danej lokalizacji, możliwości technicznych oraz warunków atmosferycznych. Minimalny czas trwania umowy - 12 miesięcy.

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci (IEEE 802.11a - 5GHz): 200,00 zł brutto
Miesięczny abonament: 49,90 zł brutto
Składniki abonamenentu:  
Opłata sieciowa stała 15,00 zł brutto
Opłata za dostęp do Internetu 34,90 zł brutto

Podstawowe parametry pracy łącza abonenckiego:

 • do/z routera brzegowego - prędkość dołączenia 54-108 Mb/s
 • z Internetu - prędkość maksymalna do 22Mb/s
 • do Internetu - prędkość maksymalna do 4Mb/s

Dostęp w technologii bezprzewodowej (65Mb/s - 802.11an - 5GHz)

Czas realizacji, od momentu pisemnego zgłoszenia - przeciętnie do 14 dni roboczych. Montaż jest uzależniony od posiadanych, w danej lokalizacji, możliwości technicznych oraz warunków atmosferycznych. Minimalny czas trwania umowy - 12 miesięcy.

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci (IEEE 802.11an - 5GHz): 250,00 zł brutto
Miesięczny abonament: 49,90 zł brutto
Składniki abonamenentu:  
Opłata sieciowa stała 15,00 zł brutto
Opłata za dostęp do Internetu 34,90 zł brutto

Podstawowe parametry pracy łącza abonenckiego:

 • do/z routera brzegowego - prędkość dołączenia 65-130 Mb/s
 • z Internetu - prędkość maksymalna do 32Mb/s
 • do Internetu - prędkość maksymalna do 8Mb/s

Dostęp w technologii bezprzewodowej (54Mb/s - 802.11b/g - 2,4GHz)

Czas realizacji, od momentu pisemnego zgłoszenia - przeciętnie do 14 dni roboczych. Montaż jest uzależniony od posiadanych, w danej lokalizacji, możliwości technicznych oraz warunków atmosferycznych
Minimalny czas trwania umowy - 12 miesięcy

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci (IEEE 802.11b - 2,4GHz): 100,00 zł brutto
Miesięczny abonament: 49,90 zł brutto
Składniki abonamenentu:  
Opłata sieciowa stała 15,00 zł brutto
Opłata za dostęp do Internetu 34,90 zł brutto

Podstawowe parametry pracy łącza abonenckiego:

 • do/z routera brzegowego - prędkość dołączenia 36-54 Mb/s
 • z Internetu - prędkość maksymalna do 16Mb/s
 • do Internetu - prędkość maksymalna do 2Mb/s