Hosting - udostępnianie miejsca na serwerach

Niniejsza informacja obowiązuje od 01.02.2000r. i nie jest ofertą handlową.

  • Stowarzyszenie NSNet prowadzi usługi hostingowe w ograniczonym zakresie i wyłącznie dla własnych abonentów.
  • Obięcie ww. usługami innych podmiotów wymaga indywidualnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.
  • Hosting odpłatny prowadzony jest na serwerach zewnętrznych, hosting bezpłatny na serwerach własnych.
  • Hosting bezpłatny jest prowadzony za zasadach statutowych Stowarzyszenia

Hosting odpłatny

Wszelkie kwestie odpłatnego udostępniania usług serwerowych są ustalane indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Hosting nieodpłatny

  • Nieodpłatne udostępnienie usług serwerowych może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia o wzajemnej współpracy
  • Usługa nieodpłatnego świadczenia usług serwerowych może się odbywać wyłącznie na zasadzie "non profit", oznacza to że beneficjent nie może czerpać bezpośrednich pożytków z umieszczonych na serwerze serwisów
  • Posiadane serwery posiadają konfigurację i ochronę przystosowaną do potrzeb własnych Stowarzyszenia - beneficjent bezwarunkowo akceptuje ten stan rzeczy.
  • W przypadku przerw w działaniu bezpłatnych usług, beneficjentowi nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń.
    - pozostałe szczegóły zawiera aneks do porozumienia o współpracy