Kontakt z nami

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego "NSNet"
ul. Kopernika 1; 37-310 Nowa Sarzyna
(skr. poczt. 49)

tel centrala: 17 2411033, 17 7177033

fax: 17 7177000,

e-mail: nsnet @ wp.pl (bez spacji)

NIP: 816-14-75-764

I konto bankowe - wpłaty gotówkowe oraz przelewy

Bank Nowy BFG S.A. (dawn. BPSBank), nr konta:
30 8642 1142 2019 9701 5668 0001

ww. nr do kopiowania: 30864211422019970156680001

wpłaty gotówkowe - prowizja 0 zł

II konto bankowe - wpłaty gotówkowe oraz przelewy

Bank Spółdzielczy SANBANK, nr konta:
37 9430 1058 1001 6558 2000 0001

ww. nr do kopiowania: 37943010581001655820000001 *

wpłaty gotówkowe - prowizja 0 zł

III konto bankowe - przelewy

PKO BP S.A. II O/Rzeszów, nr konta:
95 10204405 0000 2302 0230 1968