Poczta elektroniczna

Niniejsza informacja obowiązuje od 01.01.2001r. i nie jest ofertą handlową.

  • Stowarzyszenie NSNet prowadzi usługę poczty elektronicznej wyłącznie dla własnych abonentów.
  • Każdy abonent prywatny posiada bezpłatną administracyjną skrzynkę pocztową
  • Skrzynka służy do kontaktu pomiędzy nami a abonentem i odwrotnie, można jej także używać do innej korespondencji
  • Posiadany serwer pocztowy posiada konfigurację i ochronę antyspamową zgodną z polityką bezpieczeństwa Stowarzyszenia.
  • Poczta elektroniczna jest usługą dodatkową, bezpłatną i sposób jej działania nie jest podstawą do jakichkolwiek reklamacji i roszczeń.